4cb1b47ca75e2d6d8b676fce2a6c3622 Hương nước hoa Brazilian Rosewood - Gỗ cẩm lai Brazil
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Brazilian Rosewood - Gỗ cẩm lai Brazil

Gỗ cẩm lai Brazil

Một loại hương gỗ phổ biến có mùi hương hoa hồng nhẹ, tông độ của mùi hương này đều phù hợp cho nước hoa của nam lẫn nữ. Gỗ cẩm lai brazil là thành viên trong cây họ đậu. cây mọc ở Brazil và một loài cây nằm trong sổ đỏ do mất khu vực sinh thái của chúng.