c87e8079418f5f39fedb0b8e27d0614f Hương nước hoa Papyrus - Giấy cói
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Papyrus - Giấy cói

Giấy cói

Loài cây này được biết đến từ thời cổ đại là loài cây thân bụi cho ra lá cói tỏa một mùi hương gỗ làm gợi nhớ đến cảm giác khô ráo và học thức uyên bác nhờ vào công dụng và quá khứ hào hung của chúng. Mùi hương được chuyển tạo vào nước hoa Timbuktu và Dzhonga của L’Artisan Parfumeur