8de37d18ed86cc7ef6b71128a3a687b3 Hương nước hoa Caramel - Đường thắng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Caramel - Đường thắng

Đường thắng

Caramel là một phẩm kẹo có sắc độ từ màu be đến màu nâu sẫm được làm bằng cách nung nóng các loại đường khác nhau. Quá trình caramen hóa ( thắng đường) bao gồm từ từ nung nóng đường vào khoảng 170 ° C (340 ° F). Khi đường đã được nung, các phân tử phá vỡ và tái hình thành các hợp chất với một màu sắc và hương vị đặc trưng.