02912c72e85b5ca309fe64b7ae331e02 Hương nước hoa Sugar - Đường
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sugar - Đường

Đường

Đường là một loại hương có vị ngọt điển hình và có âm hưởng của mùi hương va-ni. Đường là một hợp chất thu được từ nhiều loại thực vật khác nhau, đặc biệt là mía và củ cải đường vì trong chúng có chưa nhiều sucrose. Đường thường được dùng làm chất làm ngọt trong thức ăn và thức uống.