Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Burnt Match - Diêm Sinh

Diêm Sinh

Mùi hương của diêm sinh được sinh ra từ chất phốt-pho bốc cháy trên que diêm, và mùi hương công hưởng với mùi gỗ cháy, tạo ra một mùi hương khá nồng, nhưng ấm áp và hấp dẫn
Dr. Van Helsing

Dr. Van Helsing

Sixteen92

Dr. Van Helsing

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

A City On Fire

A City On Fire

Imaginary Authors

A City On Fire

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Equus No 8

Equus No 8

YeYe Parfums

Equus No 8

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét