Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Genet - Chồn hương

Chồn hương

Chồn hương là loài thuộc họ mèo và liên quan chặt chẽ đến cầy mangut. Hầu hết loài này có lông phủ khắp thân, dài, đuôi xù lông, đầu nhỏ, và đôi tai lớn. Nó có thể di chuyển qua bất kỳ nơi nào miễn là đầu nó có thể chui lọt. Giống như cầy hương, chồn hương có tuyến xạ hương nồng, nằm cạnh hậu môn, được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ, giao phối và giao tiếp.
Fantasy Intimate Edition

Fantasy Intimate Edition

Britney Spears

Fantasy Intimate Edition

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Manhattan

Manhattan

Bond No 9

Manhattan

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fleur d’Or & Acacia

Fleur d’Or & Acacia

L`Occitane en Provence

Fleur d’Or & Acacia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prata Viridi

Prata Viridi

Esscentual Alchemy

Prata Viridi

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Gold Leather

Gold Leather

PK Perfumes

Gold Leather

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Boutonniere No. 7

Boutonniere No. 7

Arquiste

Boutonniere No. 7

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Azzaro pour Homme Intense

Azzaro pour Homme Intense

Azzaro

Azzaro pour Homme Intense

Năm giới thiệu: 1992

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ere

Ere

PK Perfumes

Ere

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sorenza

Sorenza

Fragonard

Sorenza

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Promise Me

Promise Me

Mauboussin

Promise Me

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Transcendental Musc

Transcendental Musc

Soivohle

Transcendental Musc

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lucia

Lucia

Prudence Paris

Lucia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mermaid's Carnation

Mermaid's Carnation

Esscentual Alchemy

Mermaid's Carnation

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da