cd12045cfc39593bf7df2367993f85d5 Hương nước hoa Sage - Cây xô thơm
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sage - Cây xô thơm

Cây xô thơm

Cây xô thơm là chi lớn nhất nằm trong họ bạc hà với hơn 1000 loài cây bụi, thảo dược lâu năm, và hằng năm. Trong họ bạc hà, cây xô thơm là thành viên của dòng Mentheae trong phân họ Nepetoideae. Chúng là một trong các giống loài thường được gọi là xô thơm. Các lá thường dạng cơ bản nhưng cũng có một số loài lá có răng cưa hoặc có hình lông chim.