f829bef3e06e47c4d477dbae231e6142 Hương nước hoa Tobacco - Cây thuốc lá
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Tobacco - Cây thuốc lá

Cây thuốc lá

Cây thuốc lá là một loại thực vật nằm trong chi thuốc lá của họ cà. Có khoảng hơn 70 loài cây thuốc lá, và loài được thương mại nhiều nhất là Nicotiana tabacum. Lá cây thuốc lá khô được dùng làm nguyên liệu của thuốc lá, xì gà, thuốc lào và tạo vị cho shisha. Loại cây này cũng được dùng cho thuốc lá nhai, hít hoặc ngậm.