Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Seagrass - Cây rong biển

Cây rong biển

Rong biển là một loại thực vật có số lượng lớn thường tồn tại ở dưới đáy biển. Chúng bao gồm một số thành viên của tảo biển đỏ, nâu và xanh. Rong biển cũng có thể được phân loại bằng công dụng của chúng (như thức ăn, thuốc, phân bón, vật liệu lọc, công nghiệp, …). Ngành nghiên cứu về rong biển được gọi là Phycology. Rong biển được tiêu thụ bởi người dân miền biển, đặc biệt là ở khu vực Đông Á, và cả Nam Phi, Indonexia, Malaysia…