Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Angelica - Cây bạch chỉ

Cây bạch chỉ

Một loại hương thảo mộc lôi cuốn nhưng ngọt như thảo mộc, và chiết xuất của rễ cây có mùi hăng.