90877692775bd85e383ac4aa4670faec Hương nước hoa Blood Orange - Cam đỏ
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Blood Orange - Cam đỏ

Cam đỏ

Blood Oranges (Cam đỏ) là giống cam ngọt phổ biến, Citrus sinsesis, màu sắc của nó bắt nguồn từ chất anthocyanins tím-đỏ, tức là sắc tố tan trong nước. Cam đỏ chứa nhiều anthocyanins, chủ yếu là cyanidin-3-glucoside. Hợp chất màu đỏ tươi này phổ biến trong nhiều loại trái cây, bao gồm vỏ của quả táo, nho đỏ, quả anh đào và quả mâm xôi. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng những giống cam ngọt đều có thể sản xuất anthocyanins, nhưng gen này chỉ hoạt động trong quả cam đỏ.