8fa4a560c80a67323cf7998a06cfaff5 Hương nước hoa Sicilian Bergamot - Cam Bergamot Sicili
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sicilian Bergamot - Cam Bergamot Sicili

Cam Bergamot Sicili

Cam Bergamot là một loại quả nhỏ, thuộc Chi cam chanh, được trồng trên cây nhỏ, thường được gọi là bergamot. Đây là giống chạy được lai giữa cây chanh xanh và cam Seville hoặc bưởi. Bergamot được sản xuất giới hạn ở khu vực ven biển tỉnh Reggio Calabria, miền Nam nước Ý, nơi mà mà điều kiện đất và khí hậu đều rất thuận lợi cho quá trình canh tác.