8b1495cbf17222bea5a74b272be49f9c Hương nước hoa Calabrian bergamot - Cam Bergamot Calabria
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Calabrian bergamot - Cam Bergamot Calabria

Cam Bergamot Calabria

Cam Bergamot là một loại quả nhỏ, thuộc Chi cam chanh, được trồng trên cây nhỏ, thường được gọi là bergamot. Đây là giống chạy được lai giữa cây chanh xanh và cam Seville hoặc bưởi. Bergamot được sản xuất giới hạn ở khu vực ven biển tỉnh Reggio Calabria, miền Nam nước Ý, nơi mà mà điều kiện đất và khí hậu đều rất thuận lợi cho quá trình canh tác.