6ca352b8488fb4ad18dbbd4ac5f3480a Hương nước hoa Styrax - Bồ đề
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Styrax - Bồ đề

Bồ đề

Bồ đề là một chi của hơn 130 loài thực vật cây bụi lớn hoặc cây đơn tính trong họ bồ đề, hầu hết có nguồn gốc từ những vùng nhiệt đới có khí hậu ấm áp như phía bắc bán cầu, với khu vực phía Đông và Tây Nam của châu Á, nhưng chúng cũng có một số giống nằm ở khu vực Nam Mỹ. Những cái tên phổ biến của chúng là bồ đề, hoặc chuông tuyết và an tức hương.