Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa French pastries - Bánh Ngọt Pháp

Bánh Ngọt Pháp

Bánh ngọt Pháp là các loại bánh đa dạng về hình dáng, mùi vị và có cách chuẩn bị và chế biến độc đáo. Thông thường các loại bánh này thường được dùng làm món tráng miệng, đặc biệt là những món làm từ bột nở và có nhân kem hoặc trái cây
Gella

Gella

Incarna parfums

Gella

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bûche de Noël (Рождественское Полено)

Bûche de Noël (Рождественское Полено)

Odoratika

Bûche de Noël (Рождественское Полено)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Live Irrésistible Délicieuse

Live Irrésistible Délicieuse

Givenchy

Live Irrésistible Délicieuse

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lemon Eclair

Lemon Eclair

Ganache Parfums

Lemon Eclair

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

One Legged Joe

One Legged Joe

Ganache Parfums

One Legged Joe

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Delectation

Delectation

Ganache Parfums

Delectation

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mexicana de Vanilla

Mexicana de Vanilla

Edgardio Chilini

Mexicana de Vanilla

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Indulgence

Indulgence

Natural Teller

Indulgence

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Valencia Orchid

Valencia Orchid

Parli Parfum

Valencia Orchid

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

I'm Sweet Sexy

I'm Sweet Sexy

Parli Parfum

I'm Sweet Sexy

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Corvin's Apple Fest

Corvin's Apple Fest

Solstice Scents

Corvin's Apple Fest

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Witch's Cottage

Witch's Cottage

Solstice Scents

Witch's Cottage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ilyich Lenin

Ilyich Lenin

Yanina Yakusheva

Ilyich Lenin

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

#286 Tarte bizarre

#286 Tarte bizarre

Le Ré Noir

#286 Tarte bizarre

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hanae Mori N08

Hanae Mori N08

Hanae Mori

Hanae Mori N08

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rebel Angel

Rebel Angel

House of Cherry Bomb

Rebel Angel

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da