Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Zoella Beauty

Hãng nước hoa Zoella Beauty

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Zoella Beauty có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Zoella Beauty có 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2016

Zoella Beauty là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Zoella Beauty được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2018
Cosmos

Cosmos

Cosmos

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Botanic'Eau

Botanic'Eau

Botanic'Eau

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Gelat'Eau

Gelat'Eau

Gelat'Eau

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Snowella

Snowella

Snowella

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Sweet Inspirations

Sweet Inspirations

Sweet Inspirations

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bake My Day

Bake My Day

Bake My Day

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Let's Spritz

Let's Spritz

Let's Spritz

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Blissful Mistful

Blissful Mistful

Blissful Mistful

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da