Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Vapro International

Hãng nước hoa Vapro International

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Vapro International có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Vapro International có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ

Vapro International là hãng nước hoa Ý

Chưa xác định năm ra mắt
Corvette Red

Corvette Red

Corvette Red

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rampage 100% Love

Rampage 100% Love

Rampage 100% Love

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da