Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Valentin Yudashkin

Hãng nước hoa Valentin Yudashkin

Quốc gia: Russia

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Valentin Yudashkin có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Valentin Yudashkin có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1999

Valentin Yudashkin là hãng nước hoa Nga. Ngành nghề kinh doanh của Valentin Yudashkin được phân loại vào nhóm Thời trang

1999
Valentin Yudashkin

Valentin Yudashkin

Valentin Yudashkin

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét