Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Crown Perfumery Co.

Hãng nước hoa The Crown Perfumery Co.

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa The Crown Perfumery Co. có tổng cộng 16 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Crown Perfumery Co. có 8 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1874 và gần đây nhất là vào năm 1980. Nước hoa The Crown Perfumery Co. được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như William Thomson

The Crown Perfumery Co. là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của The Crown Perfumery Co. được phân loại vào nhóm Nước hoa

1980
Eau de Quinine

Eau de Quinine

Eau de Quinine

Năm giới thiệu: 1980

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1936
Crown Bouquet

Crown Bouquet

Crown Bouquet

Năm giới thiệu: 1936

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1932
Tanglewood Bouquet

Tanglewood Bouquet

Tanglewood Bouquet

Năm giới thiệu: 1932

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1929
Crown Park Royal

Crown Park Royal

Crown Park Royal

Năm giới thiệu: 1929

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1925
Sumare

Sumare

Sumare

Năm giới thiệu: 1925

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1921
Crown Spiced Limes

Crown Spiced Limes

Crown Spiced Limes

Năm giới thiệu: 1921

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1911
Eau de Russe

Eau de Russe

Eau de Russe

Năm giới thiệu: 1911

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1874
Crown Esterhazy

Crown Esterhazy

Crown Esterhazy

Năm giới thiệu: 1874

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Crown Imperial

Crown Imperial

Crown Imperial

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Buckingham

Buckingham

Buckingham

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Marquis

Marquis

Marquis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crown Heliotrope

Crown Heliotrope

Crown Heliotrope

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Malabar

Malabar

Malabar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crown Rose

Crown Rose

Crown Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Crown Stephanotis

Crown Stephanotis

Crown Stephanotis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crown ESS Bouquet

Crown ESS Bouquet

Crown ESS Bouquet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay