Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Stephanie de Saint-Aignan

Hãng nước hoa Stephanie de Saint-Aignan

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Stephanie de Saint-Aignan có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Stephanie de Saint-Aignan có 11 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008. Nước hoa Stephanie de Saint-Aignan được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Stephanie de Saint-Aignan

Stephanie de Saint-Aignan là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Stephanie de Saint-Aignan được phân loại vào nhóm Nước hoa

2008
Berberiades Extreme

Berberiades Extreme

Berberiades Extreme

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Amande Honorable

Amande Honorable

Amande Honorable

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Berberiades

Berberiades

Berberiades

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Blanc d`Hiver

Blanc d`Hiver

Blanc d`Hiver

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Embruns d`Ambre

Embruns d`Ambre

Embruns d`Ambre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L`eau Nirique

L`eau Nirique

L`eau Nirique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Le Pot Aux Roses

Le Pot Aux Roses

Le Pot Aux Roses

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Li Altarelli

Li Altarelli

Li Altarelli

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tobacco Mucho

Tobacco Mucho

Tobacco Mucho

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Un The Au Sahara

Un The Au Sahara

Un The Au Sahara

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Voleur de Ciels

Voleur de Ciels

Voleur de Ciels

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét