Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Skeem

Hãng nước hoa Skeem

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Skeem có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Skeem có 1 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Skeem là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Skeem được phân loại vào nhóm Nước hoa

Chưa xác định năm ra mắt
Lilac Dandelion

Lilac Dandelion

Lilac Dandelion

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vintage Peony

Vintage Peony

Vintage Peony

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Pea and Vanilla

Sweet Pea and Vanilla

Sweet Pea and Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sea Spray

Sea Spray

Sea Spray

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cypress Bark

Cypress Bark

Cypress Bark

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tea Leaf

Tea Leaf

Tea Leaf

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da