Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Sarantis

Hãng nước hoa Sarantis

Quốc gia: Greece

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Tập đoàn Sarantis là một trong những công ty hàng đầu về sản phẩm người tiêu dùng và được thành lập tại Constantinople vào năm 1930. Đến năm 1956, trụ sở chính của thương hiệu được chuyển về Athens, Hy Lạp.
 
Xuyên suốt quá trình lịch sử của thương hiệu, Sarantis đã luôn mang đến những sản phẩm tiểu dùng hằng ngày với giá cả cạnh tranh, luôn biết lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng và sức ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đây là cách mà thương hiệu dần trở nên phát triển và lớn mạnh, tăng giá trị của người tiêu dùng, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông và nhân viên.
 
Từ nước hoa và mỹ phẩm cho đến các sản phẩm cá nhân, sức khỏe cũng như các sản phẩm gia dụng, Sarantis đã cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm chất lượng cao mang tên thương hiệu và luôn đúng đầu trong các hạng mục của danh sách các sản phẩm ưa dùng của người tiêu dùng.

Nước hoa Sarantis hiện tại có 30 chai nước hoa được sản xuất từ 2001 đến 2014. Trong đó, nước hoa Sarantis có 0 chai nước hoa nam, 30 chai nước hoa nữ

Nước hoa Sarantis có tổng cộng 37 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Sarantis có 37 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2001 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Sarantis được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Givaudan, IFF, Firmenich

Sarantis là hãng nước hoa Hy Lạp

2018
B.U. Passion

B.U. Passion

B.U. Passion

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
B. U. Absolute Me

B. U. Absolute Me

B. U. Absolute Me

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
B.U. Golden Kiss

B.U. Golden Kiss

B.U. Golden Kiss

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
C-Thru Pure Illusion

C-Thru Pure Illusion

C-Thru Pure Illusion

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

B.U. My Secret

B.U. My Secret

B.U. My Secret

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Black Beauty

C-Thru Black Beauty

C-Thru Black Beauty

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
B.U. Candy Love

B.U. Candy Love

B.U. Candy Love

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
C-Thru Coral Dream

C-Thru Coral Dream

C-Thru Coral Dream

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

B.U. Fancy Cinderella

B.U. Fancy Cinderella

B.U. Fancy Cinderella

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
C-Thru Blooming

C-Thru Blooming

C-Thru Blooming

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

B.U. Free Spirit

B.U. Free Spirit

B.U. Free Spirit

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
B.U. Hippy Soul

B.U. Hippy Soul

B.U. Hippy Soul

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Golden Touch

C-Thru Golden Touch

C-Thru Golden Touch

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Charming

C-Thru Charming

C-Thru Charming

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
B.U. Rockmantic

B.U. Rockmantic

B.U. Rockmantic

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
B.U. Heartbeat

B.U. Heartbeat

B.U. Heartbeat

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
C-Thru Blue Opal

C-Thru Blue Opal

C-Thru Blue Opal

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

C-Thru Ruby

C-Thru Ruby

C-Thru Ruby

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Purple Diamond

C-Thru Purple Diamond

C-Thru Purple Diamond

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
B.U. Trendy

B.U. Trendy

B.U. Trendy

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
B.U. Wild

B.U. Wild

B.U. Wild

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

B.U. Star

B.U. Star

B.U. Star

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
B.U. Tease Orange

B.U. Tease Orange

B.U. Tease Orange

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
B.U. Tease Fuchsia

B.U. Tease Fuchsia

B.U. Tease Fuchsia

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

B.U. Tease Blue

B.U. Tease Blue

B.U. Tease Blue

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
B.U. Sexy

B.U. Sexy

B.U. Sexy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

B.U. Icy

B.U. Icy

B.U. Icy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

B.U. Dreamy

B.U. Dreamy

B.U. Dreamy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

B.U. Fantasy

B.U. Fantasy

B.U. Fantasy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

B.U. Blossom

B.U. Blossom

B.U. Blossom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Emerald

C-Thru Emerald

C-Thru Emerald

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Pearl Garden

C-Thru Pearl Garden

C-Thru Pearl Garden

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Black Diamond

C-Thru Black Diamond

C-Thru Black Diamond

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Sparkling Sapphire

C-Thru Sparkling Sapphire

C-Thru Sparkling Sapphire

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Crystalline

C-Thru Crystalline

C-Thru Crystalline

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Amethyst

C-Thru Amethyst

C-Thru Amethyst

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

C-Thru Tender Love

C-Thru Tender Love

C-Thru Tender Love

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

C-Thru Lime Magic

C-Thru Lime Magic

C-Thru Lime Magic

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay