Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Rodier

Hãng nước hoa Rodier

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Rodier có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Rodier có 3 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2008. Nước hoa Rodier được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Raphael Haury

Rodier là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Rodier được phân loại vào nhóm Thời trang

2008
Eau Legere

Eau Legere

Eau Legere

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2002
Rodier pour Homme

Rodier pour Homme

Rodier pour Homme

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rodier pour Femme

Rodier pour Femme

Rodier pour Femme

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1999
Gourmandise De Rodier

Gourmandise De Rodier

Gourmandise De Rodier

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Passion d'Homme

Passion d'Homme

Passion d'Homme

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1998
Rodier

Rodier

Rodier

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Eau Intense

Eau Intense

Eau Intense

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét