Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Riva

Hãng nước hoa Riva

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Boats

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Promoparf

Nước hoa Riva có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Riva có 2 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2008

Riva là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Riva được phân loại vào nhóm Thuyền. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Promoparf

2008
L`Altra Follia

L`Altra Follia

L`Altra Follia

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Follia di Aquarama

Follia di Aquarama

Follia di Aquarama

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2007
Rivarama

Rivarama

Rivarama

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
L'Altra Follia di Aquarama Light

L'Altra Follia di Aquarama Light

L'Altra Follia di Aquarama Light

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: