Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Regia

Hãng nước hoa Regia

Quốc gia: Spain

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Regia có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Regia có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015

Regia là hãng nước hoa Tây Ban Nha. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Regia được phân loại vào nhóm Nước hoa

2015
Regia 1928

Regia 1928

Regia 1928

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da