Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Queen Latifah

Hãng nước hoa Queen Latifah

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Hãng Queen Latifah có 2 loại nước hoa, Queen Latifah  là thương hiệu nước hoa mới. Dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2009 và những dòng nước hoa mới nhất ra mắt năm 2010. Hãng Queen Latifah hợp tác cùng chuyên gia nước hoa Steve Demercado.

Nước hoa Queen Latifah có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Queen Latifah có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009 và gần đây nhất là vào năm 2010. Nước hoa Queen Latifah được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Steve Demercado

Queen Latifah là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Queen Latifah được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2010
Queen of Hearts

Queen of Hearts

Queen of Hearts

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Gợi cảm, Quý phải

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Queen by Queen Latifah

Queen by Queen Latifah

Queen by Queen Latifah

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Gần gũi, Yêu đời

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay