0e1100d1be470d8b36829cf1f04094eb Hãng nước hoa Pryn Parfum
Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Pryn Parfum

Hãng nước hoa Pryn Parfum

Quốc gia: Thailand

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Pryn Parfum có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Pryn Parfum có 4 chai nước hoa nữ, 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Pryn Parfum được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Prin Lomros

Pryn Parfum là hãng nước hoa Thái Lan. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Pryn Parfum được phân loại vào nhóm Nước hoa