Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Poulage Parfumeur

Hãng nước hoa Poulage Parfumeur

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Poulage Parfumeur có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Poulage Parfumeur có 2 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015. Nước hoa Poulage Parfumeur được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Stephanie Poulage

Poulage Parfumeur là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Poulage Parfumeur được phân loại vào nhóm Nước hoa

2015
Flower by Kenzo Legere

Flower by Kenzo Legere

Flower by Kenzo Legere

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Odora di Femina

Odora di Femina

Odora di Femina

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Supreme Orient

Supreme Orient

Supreme Orient

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Liquid Time

Liquid Time

Liquid Time

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ubiquite

Ubiquite

Ubiquite

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét