Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parfums de Coeur

Hãng nước hoa Parfums de Coeur

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Parfums de Coeur có tổng cộng 35 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parfums de Coeur có 35 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1989 và gần đây nhất là vào năm 2011

Parfums de Coeur là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Parfums de Coeur được phân loại vào nhóm Nước hoa

2011
Body Fantasies Vampire

Body Fantasies Vampire

Body Fantasies Vampire

Năm giới thiệu: 2011

Phong cách: Bí ẩn, Sang trọng, Gợi cảm

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Sexiest Fantasies Strawberries & Champagne

Sexiest Fantasies Strawberries & Champagne

Sexiest Fantasies Strawberries & Champagne

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sexiest Fantasies Love Struck

Sexiest Fantasies Love Struck

Sexiest Fantasies Love Struck

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sexiest Fantasies Va Va Voom

Sexiest Fantasies Va Va Voom

Sexiest Fantasies Va Va Voom

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sexiest Fantasies Fireworks

Sexiest Fantasies Fireworks

Sexiest Fantasies Fireworks

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sexiest Fantasies Slow Dance

Sexiest Fantasies Slow Dance

Sexiest Fantasies Slow Dance

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sexiest Fantasies On The Prowl

Sexiest Fantasies On The Prowl

Sexiest Fantasies On The Prowl

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Luxe Sparkling Breeze

Body Fantasies Luxe Sparkling Breeze

Body Fantasies Luxe Sparkling Breeze

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Luxe Paradise in Bloom

Body Fantasies Luxe Paradise in Bloom

Body Fantasies Luxe Paradise in Bloom

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Luxe Fleur Joyeuse

Body Fantasies Luxe Fleur Joyeuse

Body Fantasies Luxe Fleur Joyeuse

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Body Fantasies Signature Twilight Mist

Body Fantasies Signature Twilight Mist

Body Fantasies Signature Twilight Mist

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Pink Sweet Pea

Body Fantasies Pink Sweet Pea

Body Fantasies Pink Sweet Pea

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Body Fantasies Signature Freesia

Body Fantasies Signature Freesia

Body Fantasies Signature Freesia

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Cotton Candy

Body Fantasies Signature Cotton Candy

Body Fantasies Signature Cotton Candy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Vanilla

Body Fantasies Signature Vanilla

Body Fantasies Signature Vanilla

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Fresh White Musk

Body Fantasies Signature Fresh White Musk

Body Fantasies Signature Fresh White Musk

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Japanese Cherry Blossom

Body Fantasies Signature Japanese Cherry Blossom

Body Fantasies Signature Japanese Cherry Blossom

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Body Fantasies Signature Raspberry

Body Fantasies Signature Raspberry

Body Fantasies Signature Raspberry

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Sugar Vanilla

Body Fantasies Signature Sugar Vanilla

Body Fantasies Signature Sugar Vanilla

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Body Fantasies Signature Strawberry

Body Fantasies Signature Strawberry

Body Fantasies Signature Strawberry

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Sexiest Musk

Body Fantasies Signature Sexiest Musk

Body Fantasies Signature Sexiest Musk

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Body Fantasies Signature Apple

Body Fantasies Signature Apple

Body Fantasies Signature Apple

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Fresh Lemon Sugar

Body Fantasies Fresh Lemon Sugar

Body Fantasies Fresh Lemon Sugar

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Plumeria

Body Fantasies Plumeria

Body Fantasies Plumeria

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Sugar Apple Fantasy

Body Fantasies Sugar Apple Fantasy

Body Fantasies Sugar Apple Fantasy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Iced Cupcake Fantasy

Body Fantasies Iced Cupcake Fantasy

Body Fantasies Iced Cupcake Fantasy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Feel Elegant Fantasy

Body Fantasies Feel Elegant Fantasy

Body Fantasies Feel Elegant Fantasy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Body Fantasies Cherry Blossom Fantasy

Body Fantasies Cherry Blossom Fantasy

Body Fantasies Cherry Blossom Fantasy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Coconut Breeze Fantasy

Body Fantasies Coconut Breeze Fantasy

Body Fantasies Coconut Breeze Fantasy

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1989
Malibu Musk

Malibu Musk

Malibu Musk

Năm giới thiệu: 1989

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Skin Musk

Skin Musk

Skin Musk

Năm giới thiệu: 0 - Nồng độ: Perfume Oil/Cologne

Phong cách: Cổ điển, Tính tế, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Paradise Fantasy

Body Fantasies Signature Paradise Fantasy

Body Fantasies Signature Paradise Fantasy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Clean Lavender Vanilla

Body Fantasies Signature Clean Lavender Vanilla

Body Fantasies Signature Clean Lavender Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Pear

Body Fantasies Pear

Body Fantasies Pear

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Cucumber Melon Fantasy

Body Fantasies Cucumber Melon Fantasy

Body Fantasies Cucumber Melon Fantasy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Body Fantasies Signature Coconut Fantasy

Body Fantasies Signature Coconut Fantasy

Body Fantasies Signature Coconut Fantasy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay