Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Pacsun

Hãng nước hoa Pacsun

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Pacsun có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Pacsun có 6 chai nước hoa nam, 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000

Pacsun là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Pacsun được phân loại vào nhóm Thời trang

2000
Lilu

Lilu

Lilu

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Kirra Yellow

Kirra Yellow

Kirra Yellow

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kirra Pink

Kirra Pink

Kirra Pink

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Kirra

Kirra

Kirra

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vurt

Vurt

Vurt

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vurt Red

Vurt Red

Vurt Red

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

I Heart The Sun

I Heart The Sun

I Heart The Sun

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nollie

Nollie

Nollie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Issue No. 1 Debut

Issue No. 1 Debut

Issue No. 1 Debut

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Issue No.1 Platinum

Issue No.1 Platinum

Issue No.1 Platinum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Issue No.1 Vinyl

Issue No.1 Vinyl

Issue No.1 Vinyl

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay