Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Norma Kamali

Hãng nước hoa Norma Kamali

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Norma Kamali (sinh ngày 27 tháng 6 năm 1945 tại thành phố New York) là một nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô đã thiết kế những bộ đồ bơi màu đỏ được mặc bởi Farah Fawcett và bà đã tiếp tục thiết kế rất nhiều mẫu quần áo bơi cho những người phụ nữ hiện đại. Một số mẫu quần áo của bà đã được đém đến những cửa hàng bán lẻ và có thể mua tại những cửa hàng phổ biến như Wal-Mart. Bà là nhà thiết kế đầu tiên tạo ra một cửa hàng trực tuyết trên eBay.

Norma Kamali được ghi nhận với việc phổ biến miếng đệm vai vào những năm 1980.

Norma Kamali có 10 mẫu nước hoa trong danh mục của chúng tôi. Phiên bản nước hoa đầu tiên được ra mắt vào năm 1985 và mới nhất là vào năm 2004. Trong đó, nước hoa Norma Kamali có 1 chai nước hoa nam, 5 chai nước hoa nữ và 4 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Norma Kamali có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Norma Kamali có 1 chai nước hoa nam, 5 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1985 và gần đây nhất là vào năm 2004

Norma Kamali là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Norma Kamali được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2004
Olive You

Olive You

Olive You

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Jazmin

Jazmin

Jazmin

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Beach

Beach

Beach

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lavande

Lavande

Lavande

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Violette

Violette

Violette

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Zagara

Zagara

Zagara

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1985
Norma Kamali

Norma Kamali

Norma Kamali

Năm giới thiệu: 1985

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Incense

Incense

Incense

Năm giới thiệu: 1985

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Ceremony

Ceremony

Ceremony

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Baby

Baby

Baby

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da