Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nez a Nez

Hãng nước hoa Nez a Nez

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nez a Nez là một thương hiệu nước hoa của Pháp được thành lập bởi Stéphane Humbert Lucas và Christa Patout vào năm 2002

Nước hoa Nez a Nez hiện tại có 12 chai nước hoa được sản xuất từ 2002 đến 2011. Trong đó, nước hoa Nez a Nez có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ và 9 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Nez a Nez có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nez a Nez có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ, 9 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2011. Nước hoa Nez a Nez được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Karine Chevallier, Stéphane Humbert Lucas

Nez a Nez là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Nez a Nez được phân loại vào nhóm Nước hoa

2011
Immortelle Marilyn

Immortelle Marilyn

Immortelle Marilyn

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2010
Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Ambre a Sade

Ambre a Sade

Ambre a Sade

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Atelier d’Artiste

Atelier d’Artiste

Atelier d’Artiste

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Bal Musque

Bal Musque

Bal Musque

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bouche Baie

Bouche Baie

Bouche Baie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Figues et Garçons

Figues et Garçons

Figues et Garçons

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Foret de Becharre

Foret de Becharre

Foret de Becharre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L’Hetre Reve

L’Hetre Reve

L’Hetre Reve

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Marron Chic

Marron Chic

Marron Chic

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rosier Ardent

Rosier Ardent

Rosier Ardent

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vanithe

Vanithe

Vanithe

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay