Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nautilus

Hãng nước hoa Nautilus

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nautilus có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nautilus có 3 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2005. Nước hoa Nautilus được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Bertrand Duchaufour

Nautilus là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Nautilus được phân loại vào nhóm Nước hoa

2005
Blazer

Blazer

Blazer

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
Nautilus Black Marlin

Nautilus Black Marlin

Nautilus Black Marlin

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2000
Donna Nautilus

Donna Nautilus

Donna Nautilus

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pois

Pois

Pois

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Aqua Nautilus

Aqua Nautilus

Aqua Nautilus

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay