Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nadia Z

Hãng nước hoa Nadia Z

Quốc gia: Switzerland

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nadia Z có tổng cộng 20 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nadia Z có 5 chai nước hoa nam, 9 chai nước hoa nữ, 6 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Nước hoa Nadia Z được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Nadia Zuodar

Chưa xác định năm ra mắt
Anji Bamboo Mist

Anji Bamboo Mist

Anji Bamboo Mist

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Celestial Violet Woman

Celestial Violet Woman

Celestial Violet Woman

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Celestial Violet Man

Celestial Violet Man

Celestial Violet Man

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Metamorphose Lilas Night

Metamorphose Lilas Night

Metamorphose Lilas Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mar de Cadiz

Mar de Cadiz

Mar de Cadiz

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Camino de Azahar

Camino de Azahar

Camino de Azahar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Camino de Azahar

Camino de Azahar

Camino de Azahar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Japanese Spring

Japanese Spring

Japanese Spring

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Japanese Spring

Japanese Spring

Japanese Spring

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mar de Cadiz

Mar de Cadiz

Mar de Cadiz

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Omumgorwa Walnut Night

Omumgorwa Walnut Night

Omumgorwa Walnut Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Omumgorwa Walnut Day

Omumgorwa Walnut Day

Omumgorwa Walnut Day

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Camino de Azahar Oro

Camino de Azahar Oro

Camino de Azahar Oro

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Metamorphose Lilas Pink

Metamorphose Lilas Pink

Metamorphose Lilas Pink

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Metamorphose Lilas Cuir

Metamorphose Lilas Cuir

Metamorphose Lilas Cuir

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur de Loukoum Day

Fleur de Loukoum Day

Fleur de Loukoum Day

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur de Loukoum Night

Fleur de Loukoum Night

Fleur de Loukoum Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Metamorphose Lilas Day

Metamorphose Lilas Day

Metamorphose Lilas Day

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Espiritu Pirata

Espiritu Pirata

Espiritu Pirata

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Espiritu Pirata

Espiritu Pirata

Espiritu Pirata

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay