Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Monsoon

Hãng nước hoa Monsoon

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Monsoon có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Monsoon có 6 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1994 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Monsoon được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel

Monsoon là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Monsoon được phân loại vào nhóm Thời trang

2017
My Fairytale Fragrance

My Fairytale Fragrance

My Fairytale Fragrance

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2015
Rose Gold

Rose Gold

Rose Gold

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2010
Elation

Elation

Elation

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Monsoon

Monsoon

Monsoon

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1997
Monsoon Eau

Monsoon Eau

Monsoon Eau

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1996
Shimo

Shimo

Shimo

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1994
Monsoon (original)

Monsoon (original)

Monsoon (original)

Năm giới thiệu: 1994

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay