Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Malbrum Parfums

Hãng nước hoa Malbrum Parfums

Quốc gia: Norway

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Malbrum Parfums có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Malbrum Parfums có 6 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Malbrum Parfums được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Delphine Thierry

Malbrum Parfums là hãng nước hoa Áo. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Malbrum Parfums được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Bagheera

Bagheera

Bagheera

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Safariyah

Safariyah

Safariyah

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wildfire

Wildfire

Wildfire

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Psychotrope

Psychotrope

Psychotrope

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shameless Seducer

Shameless Seducer

Shameless Seducer

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Tigre Du Bengale

Tigre Du Bengale

Tigre Du Bengale

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay