Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Lucien Lelong

Hãng nước hoa Lucien Lelong

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: E. T. Browne Drug Co

Nước hoa Lucien Lelong có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Lucien Lelong có 8 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1934 và gần đây nhất là vào năm 1999. Nước hoa Lucien Lelong được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jean Carles

Lucien Lelong là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Lucien Lelong được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của E. T. Browne Drug Co

1999
Lelong

Lelong

Lelong

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Lelong Pour Femme

Lelong Pour Femme

Lelong Pour Femme

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1940
Tailspin

Tailspin

Tailspin

Năm giới thiệu: 1940

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1939
Jabot

Jabot

Jabot

Năm giới thiệu: 1939

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Balalaika

Balalaika

Balalaika

Năm giới thiệu: 1939

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1936
Indiscret

Indiscret

Indiscret

Năm giới thiệu: 1936

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

N by Lucien Lelong

N by Lucien Lelong

N by Lucien Lelong

Năm giới thiệu: 1936

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1934
Sirocco

Sirocco

Sirocco

Năm giới thiệu: 1934

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét