Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa La Collina Toscana

Hãng nước hoa La Collina Toscana

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Aqua Cosmetics

Nước hoa La Collina Toscana có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, La Collina Toscana có 2 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2013

La Collina Toscana là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của La Collina Toscana được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Aqua Cosmetics

2013
Corte Belfiore

Corte Belfiore

Corte Belfiore

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Vicolo Del Sellaio

Vicolo Del Sellaio

Vicolo Del Sellaio

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Poggio in Fiore

Poggio in Fiore

Poggio in Fiore

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rocca della Signoria

Rocca della Signoria

Rocca della Signoria

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Borgo delle Stelle

Borgo delle Stelle

Borgo delle Stelle

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Loggia dei Mercanti

Loggia dei Mercanti

Loggia dei Mercanti

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
La Collina Toscana Hillock Sunflower

La Collina Toscana Hillock Sunflower

La Collina Toscana Hillock Sunflower

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Collina Toscana Iris of the Signory

La Collina Toscana Iris of the Signory

La Collina Toscana Iris of the Signory

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Collina Toscana Maremma’s Tobacco

La Collina Toscana Maremma’s Tobacco

La Collina Toscana Maremma’s Tobacco

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Collina Toscana Belvedere Holm Oak

La Collina Toscana Belvedere Holm Oak

La Collina Toscana Belvedere Holm Oak

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Collina Toscana Poppy of Cliffs

La Collina Toscana Poppy of Cliffs

La Collina Toscana Poppy of Cliffs

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

La Collina Toscana Oblivion Absinth

La Collina Toscana Oblivion Absinth

La Collina Toscana Oblivion Absinth

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da