Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Kusado

Hãng nước hoa Kusado

Quốc gia: Japan

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Kusado có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Kusado có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1997 và gần đây nhất là vào năm 2001

Kusado là hãng nước hoa Nhật. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Kusado được phân loại vào nhóm Nước hoa

2001
Sensu

Sensu

Sensu

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1997
L'Eau de Kyoto

L'Eau de Kyoto

L'Eau de Kyoto

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay