Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jovan

Hãng nước hoa Jovan

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Jovan là một thương hiệu với một lịch sử lâu đời. Kể từ năm 1972, Jovan là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực nước hoa. Nước hoa Musk của nó vẫn tiếp tục là một thương hiệu Musk bán chạy nhất và phân phối rộng rãi. Các chiến dịch tiếp thị  của Jovan sớm đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp, và trong suốt tour diễn "Tattoo You" của ban nhạc Rolling Stones '1981 , đây là hương thơm đầu tiên tài trợ cho một ban nhạc rock( từ trước đến giờ chưa từng có). Ngày nay, sức hấp dẫn của Jovan có thể là do cảm tính tuân thủ, và giá trị trở về với tự nhiên của nó.

Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 1973 và mới nhất là từ năm 2012. Nghệ nhân chế tạo những chai nước hoa Jovan là Murray Moscona.

Nước hoa Jovan có tổng cộng 33 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jovan có 9 chai nước hoa nam, 17 chai nước hoa nữ, 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1968 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Jovan được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Domitille Bertier, Nadege le Garlantezec, Murray Moscona

Jovan là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Jovan được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty

2017
Tropical Musk for Him

Tropical Musk for Him

Tropical Musk for Him

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tropical Musk for Her

Tropical Musk for Her

Tropical Musk for Her

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2016
Island Musk

Island Musk

Island Musk

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2012
Silky Rose

Silky Rose

Silky Rose

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Intense Oud

Intense Oud

Intense Oud

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Secret Amber

Secret Amber

Secret Amber

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Satisfaction for Women

Satisfaction for Women

Satisfaction for Women

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Satisfaction for Men

Satisfaction for Men

Satisfaction for Men

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Black Musk

Black Musk

Black Musk

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Black Musk

Black Musk

Black Musk

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
White Silk

White Silk

White Silk

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Fever

Fever

Fever

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
Individuality Air

Individuality Air

Individuality Air

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Individuality Earth

Individuality Earth

Individuality Earth

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Individuality Fire

Individuality Fire

Individuality Fire

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Individuality Water

Individuality Water

Individuality Water

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pink Musk Intense

Pink Musk Intense

Pink Musk Intense

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Ginseng NRG

Ginseng NRG

Ginseng NRG

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1996
Fresh Musk

Fresh Musk

Fresh Musk

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1992
White Musk

White Musk

White Musk

Năm giới thiệu: 1992

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1990
White Musk

White Musk

White Musk

Năm giới thiệu: 1990 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1983
Gambler

Gambler

Gambler

Năm giới thiệu: 1983

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1982
Island Gardenia

Island Gardenia

Island Gardenia

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Andron For Women

Andron For Women

Andron For Women

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1981
Andron for Men

Andron for Men

Andron for Men

Năm giới thiệu: 1981

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sculptura

Sculptura

Sculptura

Năm giới thiệu: 1981

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1979
Night Blooming Jasmine

Night Blooming Jasmine

Night Blooming Jasmine

Năm giới thiệu: 1979

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1978
Oleg Cassini

Oleg Cassini

Oleg Cassini

Năm giới thiệu: 1978

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sport Scent

Sport Scent

Sport Scent

Năm giới thiệu: 1978

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sport Scent

Sport Scent

Sport Scent

Năm giới thiệu: 1978

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1977
Monsieur

Monsieur

Monsieur

Năm giới thiệu: 1977

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Man

Man

Man

Năm giới thiệu: 1977

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Woman

Woman

Woman

Năm giới thiệu: 1977

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1976
Woman

Woman

Woman

Năm giới thiệu: 1976

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oleg Cassini

Oleg Cassini

Oleg Cassini

Năm giới thiệu: 1976

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1975
Sex Appeal

Sex Appeal

Sex Appeal

Năm giới thiệu: 1975

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ginseng

Ginseng

Ginseng

Năm giới thiệu: 1975

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ginseng

Ginseng

Ginseng

Năm giới thiệu: 1975

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1974
Grass Oil

Grass Oil

Grass Oil

Năm giới thiệu: 1974

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1973
Jovan Musk for Men

Jovan Musk for Men

Jovan Musk for Men

Năm giới thiệu: 1973 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Cổ điển, Lịch lãm, Nam tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1972
Musk

Musk

Musk

Năm giới thiệu: 1972 - Nồng độ: Cologne

Phong cách: Cổ điển, Tính tế, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1968
Mink And Pearls

Mink And Pearls

Mink And Pearls

Năm giới thiệu: 1968

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Gold Musk

Gold Musk

Gold Musk

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wild Honeysuckle

Wild Honeysuckle

Wild Honeysuckle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Fever

Fever

Fever

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da