Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Jacadi

Hãng nước hoa Jacadi

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Parfums Berdoues

Nước hoa Jacadi có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Jacadi có 3 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1987 và gần đây nhất là vào năm 2015

Jacadi là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Jacadi được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Parfums Berdoues

2018
La Cologne

La Cologne

La Cologne

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Tout Petite Eau de Soin

Tout Petite Eau de Soin

Tout Petite Eau de Soin

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jeune Homme

Jeune Homme

Jeune Homme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Toute Petite Eau de Soin

Toute Petite Eau de Soin

Toute Petite Eau de Soin

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mademoiselle

Mademoiselle

Mademoiselle

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bébé Eau de Soin

Bébé Eau de Soin

Bébé Eau de Soin

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Toute Petite Baby Girl

Toute Petite Baby Girl

Toute Petite Baby Girl

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Toute Petite Baby Boy

Toute Petite Baby Boy

Toute Petite Baby Boy

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1987
Jacadi

Jacadi

Jacadi

Năm giới thiệu: 1987

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Jacadi Eau de Senteur

Jacadi Eau de Senteur

Jacadi Eau de Senteur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jacadi Fille

Jacadi Fille

Jacadi Fille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jacadi Garcon

Jacadi Garcon

Jacadi Garcon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jacadi Mademoiselle

Jacadi Mademoiselle

Jacadi Mademoiselle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da