Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa I Caratteri

Hãng nước hoa I Caratteri

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa I Caratteri có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, I Caratteri có 6 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Chưa xác định năm ra mắt
Il Proibito

Il Proibito

Il Proibito

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Il Seducente

Il Seducente

Il Seducente

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Il Selvatico

Il Selvatico

Il Selvatico

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L'Elegante

L'Elegante

L'Elegante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L'Intrigante

L'Intrigante

L'Intrigante

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Onnipotente

L'Onnipotente

L'Onnipotente

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét