Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Guru Scent

Hãng nước hoa Guru Scent

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Italart Co.

Nước hoa Guru Scent có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Guru Scent có 2 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2013

Guru Scent là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Guru Scent được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Italart Co.

2013
Alkimia Uomo

Alkimia Uomo

Alkimia Uomo

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alkimia Donna

Alkimia Donna

Alkimia Donna

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Acquadueo Pink

Acquadueo Pink

Acquadueo Pink

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Acquadueo Orange

Acquadueo Orange

Acquadueo Orange

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Acquadueo Blue

Acquadueo Blue

Acquadueo Blue

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Acquadueo Green

Acquadueo Green

Acquadueo Green

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Guru Scent Woman

Guru Scent Woman

Guru Scent Woman

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Guru Scent Man

Guru Scent Man

Guru Scent Man

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da