Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Gai Mattiolo

Hãng nước hoa Gai Mattiolo

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: ITF Cosmetics

Nước hoa Gai Mattiolo có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Gai Mattiolo có 7 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1997 và gần đây nhất là vào năm 2009. Nước hoa Gai Mattiolo được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alberto Morillas, Maurice Roucel, Beatrice Piquet, Mark Buxton, Claude Delville, Jean-Claude Delville, IFF, Alain Astori, Bernard Ellena

Gai Mattiolo là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Gai Mattiolo được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của ITF Cosmetics

2009
That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LEI Hawaiian Vanilla

That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LEI Hawaiian Vanilla

That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LEI Hawaiian Vanilla

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LUI Hawaiian Water

That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LUI Hawaiian Water

That`s Amore! Gai Mattiolo Exotic Paradise LUI Hawaiian Water

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
That`s Amore! Dance Lei

That`s Amore! Dance Lei

That`s Amore! Dance Lei

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

That`s Amore! Dance Lui

That`s Amore! Dance Lui

That`s Amore! Dance Lui

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Be Sparkling

Be Sparkling

Be Sparkling

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
That`s Amore! Tattoo Lei

That`s Amore! Tattoo Lei

That`s Amore! Tattoo Lei

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

That`s Amore! Tattoo Lui

That`s Amore! Tattoo Lui

That`s Amore! Tattoo Lui

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2003
Gai Mattiolo Man`s

Gai Mattiolo Man`s

Gai Mattiolo Man`s

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2002
That's Amore Kisses XXX

That's Amore Kisses XXX

That's Amore Kisses XXX

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

That`s Amore Kisses XXX

That`s Amore Kisses XXX

That`s Amore Kisses XXX

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
That's Amore! Lui

That's Amore! Lui

That's Amore! Lui

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

That's Amore! Lei

That's Amore! Lei

That's Amore! Lei

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1998
Gai Mattiolo Uomo

Gai Mattiolo Uomo

Gai Mattiolo Uomo

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1997
Gai Mattiolo

Gai Mattiolo

Gai Mattiolo

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Gai Mattiolo Woman's

Gai Mattiolo Woman's

Gai Mattiolo Woman's

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay