Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Exte

Hãng nước hoa Exte

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: ITF Cosmetics

Nước hoa Exte có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Exte có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2007. Nước hoa Exte được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jacques Cavallier, Sophie Labbe, Jean-Pierre Bethouart

Exte là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Exte được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của ITF Cosmetics

2007
J`S Exte Pop

J`S Exte Pop

J`S Exte Pop

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
J`S Exte Man

J`S Exte Man

J`S Exte Man

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2005
J`S Exte Woman

J`S Exte Woman

J`S Exte Woman

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay