Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Di Palomo

Hãng nước hoa Di Palomo

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Bath & Body

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Chưa xác định năm ra mắt
Black Cherry & Almond

Black Cherry & Almond

Black Cherry & Almond

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Per Lui

Per Lui

Per Lui

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orange Blossom

Orange Blossom

Orange Blossom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

White Grape

White Grape

White Grape

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Wild Fig & Grape

Wild Fig & Grape

Wild Fig & Grape

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da