Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa David Beckham

Hãng nước hoa David Beckham

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

2019
Follow Your Instinct

Follow Your Instinct

Follow Your Instinct

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2018
Inspired by Respect

Inspired by Respect

Inspired by Respect

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Classic Touch

Classic Touch

Classic Touch

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Respect

Respect

Respect

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay