Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Corine de Farme

Hãng nước hoa Corine de Farme

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Corine de Farme là một thương hiệu thuộc tập đoàn mỹ phẩm Sarbec Cosmetics. Thương hiệu này chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng thể và vệ sinh, tập trung vào các đối tượng nam nữ ở độ tuổi em bé, trẻ nhỏ và thiếu niên.

Nước hoa Corine de Farme hiện tại có 37 chai nước hoa được sản xuất từ 2010 đến 2012. Trong đó, nước hoa Corine de Farme có 7 chai nước hoa nam, 30 chai nước hoa nữ

Nước hoa Corine de Farme có tổng cộng 37 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Corine de Farme có 7 chai nước hoa nam, 30 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2013

Corine de Farme là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Corine de Farme được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2013
Lilly

Lilly

Lilly

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Minnie Mouse

Minnie Mouse

Minnie Mouse

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Lecon de Seduction

Lecon de Seduction

Lecon de Seduction

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2010
M'zelle Tarte Citron Meringuee

M'zelle Tarte Citron Meringuee

M'zelle Tarte Citron Meringuee

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

M'zelle Speculoos

M'zelle Speculoos

M'zelle Speculoos

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Barcelona Night

Barcelona Night

Barcelona Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Camelia

Camelia

Camelia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Douceur Nature The Vert

Douceur Nature The Vert

Douceur Nature The Vert

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Douceur Nature Vanilla

Douceur Nature Vanilla

Douceur Nature Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Douceur Nature Figue

Douceur Nature Figue

Douceur Nature Figue

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ibiza Night

Ibiza Night

Ibiza Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Los Angeles Night

Los Angeles Night

Los Angeles Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Samoa

Samoa

Samoa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ternata

Ternata

Ternata

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

M'zelle Creme Brulee

M'zelle Creme Brulee

M'zelle Creme Brulee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

M'zelle Pomme d'Amour

M'zelle Pomme d'Amour

M'zelle Pomme d'Amour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

M'zelle Marshmallow

M'zelle Marshmallow

M'zelle Marshmallow

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

M'zelle Vanille Chocolat

M'zelle Vanille Chocolat

M'zelle Vanille Chocolat

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

M'zelle Vanille Passion

M'zelle Vanille Passion

M'zelle Vanille Passion

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

M'zelle Vanille Fruits Rouges

M'zelle Vanille Fruits Rouges

M'zelle Vanille Fruits Rouges

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

M'zelle Ananas Chantilly

M'zelle Ananas Chantilly

M'zelle Ananas Chantilly

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

M'zelle Very Vanilla

M'zelle Very Vanilla

M'zelle Very Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eros Cool

Eros Cool

Eros Cool

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eros Fever

Eros Fever

Eros Fever

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eros Hot

Eros Hot

Eros Hot

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Longboard Seaside

Longboard Seaside

Longboard Seaside

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Longboard SunSet

Longboard SunSet

Longboard SunSet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

L'Homme

L'Homme

L'Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tabac Spirit

Tabac Spirit

Tabac Spirit

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hannah Montana

Hannah Montana

Hannah Montana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Witch Corn

Witch Corn

Witch Corn

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Witch Hay Lin

Witch Hay Lin

Witch Hay Lin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Witch Irma

Witch Irma

Witch Irma

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Witch Taranee

Witch Taranee

Witch Taranee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Witch Will

Witch Will

Witch Will

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Disney Princess Pink Toffe Dream

Disney Princess Pink Toffe Dream

Disney Princess Pink Toffe Dream

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

High School Musical

High School Musical

High School Musical

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da