Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Collistar

Hãng nước hoa Collistar

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Bolton Group

Nước hoa Collistar có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Collistar có 6 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Collistar được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alberto Morillas, Daphne Bugey, Vincent Schaller, Fabrice Pellegrin, Nadège Legarlantezec

Collistar là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Collistar được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Bolton Group

2018
La Vaniglia

La Vaniglia

La Vaniglia

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Profumo di Energia

Profumo di Energia

Profumo di Energia

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Profumo Dei Sogni

Profumo Dei Sogni

Profumo Dei Sogni

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Rosa

La Rosa

La Rosa

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Incenso

L'Incenso

L'Incenso

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Vetiver Forte

Vetiver Forte

Vetiver Forte

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Ambra

L'Ambra

L'Ambra

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Profumo dell’Amore

Profumo dell’Amore

Profumo dell’Amore

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
L'Oud

L'Oud

L'Oud

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Acqua Wood

Acqua Wood

Acqua Wood

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Profumo di Armonia

Profumo di Armonia

Profumo di Armonia

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Acqua Attiva Green

Acqua Attiva Green

Acqua Attiva Green

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Acqua Attiva Ice

Acqua Attiva Ice

Acqua Attiva Ice

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Profumo della Felicità

Profumo della Felicità

Profumo della Felicità

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Acqua Attiva Assoluta

Acqua Attiva Assoluta

Acqua Attiva Assoluta

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Acqua Attiva

Acqua Attiva

Acqua Attiva

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Benessere dei Sensi

Benessere dei Sensi

Benessere dei Sensi

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Benessere Notte

Benessere Notte

Benessere Notte

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Benessere

Benessere

Benessere

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay