Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Cloon Keen Atelier

Hãng nước hoa Cloon Keen Atelier

Quốc gia: Ireland

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Cloon Keen Atelier có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Cloon Keen Atelier có 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Cloon Keen Atelier được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Delphine Thierry, Stephanie Bakouche

Cloon Keen Atelier là hãng nước hoa Ireland. Ngành nghề kinh doanh của Cloon Keen Atelier được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Róisín Dubh

Róisín Dubh

Róisín Dubh

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Grande Dame

Grande Dame

Grande Dame

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Edition Tuberose

Edition Tuberose

Edition Tuberose

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Copacetic

Copacetic

Copacetic

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Infusion Assam

Infusion Assam

Infusion Assam

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tulum

Tulum

Tulum

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Lune de Givre

Lune de Givre

Lune de Givre

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sybarite

Sybarite

Sybarite

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Terre de l'Encens

Terre de l'Encens

Terre de l'Encens

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2011
Castaña

Castaña

Castaña

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
La Bealtaine

La Bealtaine

La Bealtaine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lúnasa

Lúnasa

Lúnasa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Frosted Moon

Frosted Moon

Frosted Moon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Suede Galore

Suede Galore

Suede Galore

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bataille de Fleurs

Bataille de Fleurs

Bataille de Fleurs

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay